เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
“บุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบัน”
โพสโดย
สิบหก
รูปภาพ

บุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบัน 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)วันนี้อาตมาจะเทศน์ เรื่อง “บุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบัน”
คำว่า บุญ แปลแบบไทยๆ ว่า ความดี ความสะอาดแห่งจิต 
เวลาให้ของแก่พระสงฆ์เรียกว่าทำบุญ 
ส่วนการทำบุญในพุทธศาสนาเรียกว่าทำบุญ 
ส่วนการทำบุญในพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกันมากมายหลายวิธี 
แต่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในธรรมะเรียกว่า บุญกริยาวัตถุ 3 
ซึ่งประกอบด้วย ทาน ศีล ภาวนา 
เคยมีคนถามอาตมาว่าเกิดมาเป็นคนยากจนไร้ทรัพย์จะทำบุญอย่างไร

อาตมาก็ตอบเขาไปว่าการทำบุญ ไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทอง 
ก็สามารถที่จะร่วมทำบุญได้ แถมยังประหยัดอีกด้วย
นั่นคือ การรักษาศีลและการเจริญภาวนา 
ซึ่ง 2 อย่างนี้จะได้อานิสงส์ผลบุญมากกว่า การให้ทาน เสียอีก
เพียงแต่ญาติโยมมองข้ามกันไป

โยมมักจะคิดทำบุญแต่การให้เท่านั้นเพราะว่ามันง่ายดี
แต่การรักษาศีลและการเจริญภาวนา
ต้องเสียสละเวลาในการปฏิบัติ จึงรู้สึกว่าทำยากกว่า
 

การทำบุญทุกอย่าง โยมต้องเข้าใจด้วยว่า
เพียงแต่เราตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะทำบุญเท่านั้น โยมก็ได้กุศลแล้ว 
แต่บุญที่ได้รับยังเป็นส่วนน้อย ถ้าอยากได้บุญเต็มที่ต้องทำบุญให้ครบ 3 อย่าง

:b44: ทาน
คือ การให้ ถ้ามีเงินทองมากก็ทำมาก 
มีเงินน้อยก็ทำน้อยตามกำลังตน 
ถ้าไม่มีเงินทองใช้แรงกายก็ให้เป็นทานได้

:b44: ศีล 
พวกท่านทั้งหลายสังเกตหรือไม่ว่า
เวลาที่ญาติโยมจะมาทำบุญ 
ทำไมพระท่านถึงให้พวกญาติโยมรับศีลก่อน 
เพราะท่านต้องการที่จะทำให้ผู้ให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์ 
เมื่อทำบุญขณะนั้นก็จะได้รับผลเต็มกำลัง 
จริงอยู่ที่บางคนไม่อาจถือศีลได้ตลอดเวลา 
อาจเป็นเพราะหน้าที่การงาน ทำให้ต้องผิดศีล 
แต่เราก็สามารถที่จะถือศีลได้ในขณะที่เรานอนในเวลากลางคืน 
และถือได้ครบทั้ง 5 ข้อด้วย 
เพียงแต่เราอาราธนารับศีลทั้ง 5 ด้วยตนเองที่หน้าพระพุทธรูปที่บ้าน 
ซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญที่ง่ายมากได้รับผลเต็มกำลัง 
ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ จิตใจเต็มไปด้วยความเมตตากรุณา 
แต่ถ้าเกิดเราต้องตายในขณะนั้นก็ส่งผลให้เราไปสู่สุคติทันที

:b44: ภาวนาหรือการสวดมนต์ 
คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันว่า 
การภาวนาสวดมนต์มีประโยชน์น้อย และเสียเวลามาก 
แต่ความจริงแล้วการสวดมนต์ภาวนา มีประโยชน์อย่างมากมาย 
เพราะการสวดมนต์ภาวนา
เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 
การสวดมนต์ภาวนาด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิ 
และใช้สติพิจารณาเกิดเป็นปัญญา เป็นความรู้ความเข้าใจ 
ประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์ภาวนาทำให้บรรลุไปสู่พระนิพพาน

“หัวใจของการทำบุญทุกครั้ง” ขอให้ญาติโยม
จงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทุกครั้งตามนี้


“ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้ทุกรูปทุกนาม
ทั้ง 20 ชั้นพรหมโลก 6 ชั้นเทวโลก มนุษย์โลก มารโลก ยมโลก 
อบายภูมิทั้ง 4 มี นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน 
และในหมื่นโลกธาตุกับอีกแสนจักรวาลพิภพ 
ทั้งที่เป็นมนุษย์ อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย 
ทั้งที่เป็นมิตรและศัตรู ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า 
ขอให้ทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย 
อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย 
ขอให้ทุกรูปทุกนามจงโมทนาในส่วนกุศลนี้ 
พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้า
จะพึงได้รับ ณ กาลบัดนี้ด้วยเทอญ”


บุญที่ทำไปจะส่งผลให้ได้รับบุญในชาติปัจจุบันทันที 
ไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้ากันหรอกนะจ๊ะ ขอเจริญพรจากหนังสืออมตะธรรม สมเด็จโต พรหมรังสี
โพสโดย : สิบหก
IP : 1.1.131.238
โพสเมื่อวันที่ : 24 ก.ค. 2557,17:06 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: