เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
พุทธวิธีเตรียมตัวก่อนตาย...(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)
โพสโดย
สิบหก
รูปภาพ

พุทธวิธีเตรียมตัวก่อนตาย

โดย พระธรรมสิงหบุราจารย์
(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี)


ที่หอประชุม วัดอัมพวัน
๒๘ ส.ค. ๒๕๒๙


“พุทธวิธีเตรียมตัวก่อนตาย” เป็นหัวข้อที่ดีมาก ไม่มีใครคิดขึ้นมา 
คิดมองกันแต่ข้างหน้า ไม่มองย้อนกลับข้างหลัง 
ท่านทั้งหลายโปรดพิจารณา โลกกำลังจะแตกแล้ว 
ขาดความสามัคคี หาความพอดีไม่ได้ เดินสวนทางกันหมดแล้ว 
ประเทศจะเหมือนเมื่อ พ.ศ.๒๓๑๐ สมัยกรุงศรีอยุธยาราชธานีที่ผ่านมา 
ปัจจุบันนี้โลกเจริญมาก แต่จิตใจเลวที่สุด 
เดี๋ยวนี้เด็กติดยาเสพติดกันมาก เด็กไม่เรียนหนังสือกันเป็นเพราะเหตุประการใด


ท่านผู้เป็นบิดามารดาโปรดพิจารณาด้วย 
ถ้าท่านเป็นบิดามารดาไม่ได้ดูลูกเลยจะเสียใจต่อภายหลัง 
นี่เป็นความสำคัญของชีวิตในระยะกลาง 
อย่าให้ลูกอยู่ว่าง อย่าให้ห่างผู้ใหญ่ จะหลงทางได้ง่าย 
ท่านเตรียมตรงนี้หรือยัง จะไปเตรียมตอนแก่แล้วจึงเข้าวัดจะเกิดประโยชน์ไหม 
เข้าวัดตอนแก่จะเข้าไปทำไม ควรจะเตรียมตัวตั้งแต่เป็นเด็ก


:b48: เตรียมตัวตั้งแต่เด็กเตรียมอย่างไร

พ่อแม่ควรสอนลูกหลานตั้งแต่ยังเด็กจะมีวิธีการสอนอย่างไร 
เมื่อ ๑๕ ปีมาแล้ว อาตมาไปพูดที่โรงเรียนอนุบาลจังหวัดสระบุรี เด็กเล็ก ๆ ทั้งนั้น 
เขาก็เกรงว่าเด็กจะสนใจฟังได้แค่ ๕ นาที ถ้าเลยกว่านี้ต้องซนอยู่ไม่ได้ 
แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้เด็กอนุบาลอยู่ฟังได้ถึง ๓ ชั่วโมง 
อาตมาคิดว่า เด็กชอบอะไร เด็กเป็นอะไร 
นึกได้ว่าเด็กก็เหมือนปลาต้องมีเหยื่อล่อ 
อาตมาจึงเตรียมพร้อมโดยเตรียมปัจจัยใส่ซองไปห้าพันบาท 
ซองละ ๑๐ บาท นำทอฟฟี่ไป ๕ ปี๊บ มีเด็กอยู่สามพันคน 
เริ่มรายการก็แจกทอฟฟี่ก่อน เด็กก็ไม่พูด พอได้ ๕ นาทีก็จุดธูปเทียนบูชาพระแล้วรับศีล 
อาตมาใช้วิธีบรรยายถาม – ตอบ ไม่ใช้วิธีบรรยายเรื่อยไป 
เด็กจะจำไม่ได้ ทำให้เด็กอยู่ฟังได้เป็นชั่วโมง


อาตมาถามว่าใครเป็นชาวพุทธยกมือขึ้น ใครเป็นอิสลามยกมือขึ้น
ใครเป็นคริสต์ยกมือขึ้น ปรากฏว่ามีทุกศาสนา


อาตมาถามว่า “ศาสนาแปลว่าอะไร” ให้คนที่เป็นพุทธตอบก่อนก็ตอบไม่ได้
ให้คริสต์ตอบ ก็ตอบไม่ได้ อิสลามคนหนึ่งลุกขึ้นยืนตอบทันทีว่า 
“ศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนเจ้าข้า” อาตมาจึงยื่นซองให้ไปหนึ่ง 
พวกก็ฮากันเลย ถ้าพูดไปเรื่อย ๆ เด็กจะไม่จำ


ข้อต่อไปก็ถามว่า “คำสั่งกับคำสอนแปลว่าอะไร” ให้พุทธตอบก็ตอบไม่ได้ 
คริสต์ก็ตอบไม่ได้ เด็กอิสลามคนหนึ่งยืนขึ้นบอกว่าหนูตอบเองเจ้าข้า 
“คำสั่งแปลว่าวินัย คำสอนแปลว่าธรรมะ” 
อาตมาจึงเรียกให้มารับซองไป ๒ ซอง ผู้ใหญ่ยังตอบไม่ได้ แต่อิสลามตอบได้หมด 
คำสั่งคือ วินัย ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสั่ง นี่คือ วินัย 
คำสอนนั้นเป็นหลักธรรม ถ้าพูดอย่างนี้เด็กจะจำได้ทั้งสามพันคน 
ทำไมจำได้ก็ได้ของแล้วมันตื่นเต้น 
เด็กก็ชะเง้อ สนใจ สิ่งนี้เป็นเทคนิคในการสอน


อาตมาถามต่อไปอีก “ศีลคืออะไร” อิสลามตอบได้อีก 
“ศีลคือปกติเจ้าข้า” ศีลคือปกติ ทั้งสามพันคนจำได้หมด 
ถ้าเรามีนโยบายชี้แจงอย่างนี้ เด็กก็จำได้และอยู่กับเราได้ถึง ๓ ชั่วโมง 
คนจะปกติได้เพราะอะไร คนจะปกติได้คนนั้นต้องมีสติสัมปชัญญะ 
คนที่ขาดสติสัมปชัญญะจะไม่ปกติ 
พูดไม่มีหูรูด พูดขึ้นห้วยลงเขา นี่ต้องพูดตรงไปตรงมาศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ยอดพัฒนาจริง ๆ 
เริ่มพัฒนาจิตคน พอพัฒนาจิตแล้วคนก็อยากมีการศึกษาอยากจะแสวงหาความรู้ 
เรียกว่าพัฒนาการศึกษา พอพัฒนาการศึกษาเสร็จแล้ว 
ทุกคนก็อยากจะประกอบอาชีพการงาน พัฒนาเศรษฐกิจ ให้เศรษฐกิจดีขึ้น


ถ้าจิตใจแล้วก็จะพัฒนาอย่างนั้น สุดท้ายก็พัฒนาสังคมอยู่ด้วยความเมตตาปรานี 
อารีเอื้อเฟื้อ ขาดเหลือคอยดูกัน ถ้าพัฒนาผิดที่ก็เอาดีไม่ได้ 
ถ้าสร้างความดีถูกสถานที่ ถูกตัวบุคคล 
ถูกกาลเทศะและเสมอต้นเสมอปลาย รับรองผู้นั้นดีแน่
โพสโดย : สิบหก
IP : 1.1.131.238
โพสเมื่อวันที่ : 24 ก.ค. 2557,16:56 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: