สิ่งสำคัญภายในวัด
ความคืบหน้า งานก่อสร้างเจดีย์ 12 ราศี 12 องค์ และพระพุทธรัตนมหามุนี
งานก่อสร้างเจดีย์ 12 ราศี 12 องค์ และพระพุทธรัตนมหามุนี
งานสร้างกุฏิรับรองพระสงฆ์หลังที่สอง
กุฏิหลังใหม่ กำลังดำเนินการก่อสร้าง ยังไม่ทันแล้วเสร็จ ยังรอผู้มีจิต ศรัทธาร่วมสมทบ อนุโมทนาร่วมบุญก
ลานปฏิบัติธรรม วัดป่าวิเวก กำลังดำเนินการก่อสร้าง นาคปกองค์พระพุทธรูปรัตนมหามุนี และ เริ่มก่อสร้
งานก่อสร้างและพัฒนาวัดป่าวิเวก ๒๕๕๗
มุมธรรมชาติในวัดป่าวิเวก
งานก่อสร้างและพัฒนาวัดป่าวิเวก ๒๕๕๖
งานก่อสร้างและพัฒนาวัดป่าวิเวก
และหลังจากบูรณะสร้างวิหารพระพุทธไสยาสน์