โทรศัทพ์ติดต่อเจ้าอาวาส (จอ.) 
  089-6175933

    เลขานุการ จอ.
098 829 1544
เจ้าอาวาส

พระมหาเกษมณี เตชปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวก / เจ้าคณะอำเภอหว้านใหญ่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2012
ปรับปรุง 21/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 778789
Page Views 908940
แจ้งรายชื่อผู้ขอเข้าสอบ น.ธ. - ธ.ศ.
ติดต่อส่งทาง Email
รวมคลิปวีดีโอ
รวมคลิป
เสียงธรรมออนไลน์
เสียงธรรมวัดป่าวิเวก
รวมเสียงครูบาอาจารย์
รวมครูบาอาจารย์
ฟังเทศนา ธรรมะสอนใจ
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
คาถาบทสวดมนต์
บทสวดมนต์
เสียงสวดมนต์
เสียงสวดมนต์
สถานที่ปฎิบัติธรรม
40 สถานที่
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา
คำคมมงคล 38
มงคล 38 ประการ


พระไตรปิฏก
พระไตรปิฏก
มารยาทไทย
มารยาทไทย
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ
เวปสำนักงานแม่กองสนามหลวง
แม่กองบาลี
แม่กองธรรม

        
    
ประวัติวัดป่าวิเวก
ประวัติวัดป่าวอเวก อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร วัดป่าวิเวก ตั้งอยู่ที่ บ้านหน
ประวัติวัดป่าวอเวก อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
วัดป่าวิเวก
          ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองแสงใกล้โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา อยู่ห่างตัวอำเภอเมืองหว้านใหญ่ ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร ภายในวัดเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปปรางไสยาน์ส ( พระนอน )ลักษณะการนอนหันเศียรไปทางทิศใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ล้อมรอบด้วยพระพุทธรูปเล็กอีกจำนวนมาก ในฝ่าเท้าของพระพุทธรูปย้งมีแผ่ารูปแกะสลักของ รูปต่างๆ ของพุทธประวัติ

พุทธไสยาน์ส 
   เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2505สร้างเสร็จ  เมื่อวันที่ 2เดือน สิงหาคม พ.ศ.2507  มีความยาว  23 เมตรเศียรสูง   5 เมตร  ช่วงกลางสูง   2 เมตร   ฝ่าเท้า ยาว 4.35 เมตร


      ความอัศจรรย์ ของพระพุทธไสยาน์ส องค์นี้ มีหลายครั้งที่พระพุทธรูปถูกโจรเจาะเพื่อหาสมบัตที่ฝังอยู่ภายในตัวองค์พระพุทธไสยาน์ส แต่ไม่เคยประสบผมสำเร็จจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างมาแสดงปฏิหาริย์ปรากฏให้โจรได้พบเจออยู่ทุกครั้ง ซึ่งโจรเหล่านั้นได้เล่าปากต่อปากเป็นที่โจทน์ขานกันอย่างมาก

...........

วัดป่าวิเวก

วัดป่าวิเวก  ตั้งอยู่บ้านหนองแสง  หมู่ที่ ๘ ตำบลหว้านใหญ่  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๗ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือ จรดโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา  ทิศใต้ จรดถนน  ทิศตะวันออก  จรดถนน  ทิศตะวันตก  จรดถนน   


อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ(หลังเก่า) สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘  ต่อมาอุโบสถหลังเก่าได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เจ้าอาวาสรูปใหม่(พระแฮด) จึงได้ประชุมคณะกรรมการวัด  ได้รื้ออุโบสถหลังเก่าที่สร้างด้วยไม้ และได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ ลักษณะทรงไทยก่ออิฐถือปูน ขนาดกว้าง และยาว เท่าเดิม สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ ศาลาการเปรียญ ขนาดกว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๑๘  เมตร     ลักษณะทรงช่างศิลปะเวียดนาม  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐  ศาลาเอนกประสงค์  ขนาดกว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีกุฎิสงฆ์ ๔ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นกุฎิไม้ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร (สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้วเสร็จ ๓ หลัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร) อาคารสำนักงาน ๑ หลัง ลักษณะทรงไทย ก่ออิฐถือปูน ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร และมีห้องน้ำห้องสุขา ๒ หลัง จำนวน ๔๘ ห้อง


ปูชนียวัตถุภายในวัด มี พระพุทธไสยาสน์ ขนาดยาว  ๒๓  เมตร    สูงจากฐานล่าง ถึงเศียร ๔.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕  แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘  และมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ รอบองค์พระพุทธไสยาสน์  จำนวน  ๒๙  องค์


และมีรอยพระพุทธบาทจำลอง แกะด้วยหินทรายภูเขา   มีแท่นปรินิพพานจำลอง ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ตรีมุข ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๖ เมตร ก่อสร้างใหม่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ แล้วเสร็จปี พ.ศ.๒๕๕๔ ภายในวิหารมีพระพุทธไสยาสน์   และพระพุทธรูปปางต่าง ๆ รอบองค์พระพุทธไสยาสน์ จำนวน ๒๙ องค์ ภายนอกวิหารโดยรอบมีแท่นเทพพนม ๒๙ องค์


วัดป่าวิเวก  ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘  การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือรูปที่
๑    พระอธิการเกลี้ยง จนฺทิโย พ.ศ.๒๔๘๘ -๒๕๑๔ 
๒    พระหยุย  ตปสีโล (รก.)  พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๑๗  
๓    พระอวน  สญฺญโม  (รก.)  พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๑   
๔    พระหนูสิน  ถาวโร  (รก.)  พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๕ 
๕    พระแฮด  ปณฺฑิโต (รก.)  พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๗ 
๖    เจ้าอธิการทองจันทร์   สิริจนฺโท  พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๓๖ 
๗    พระอธิการต้าย   อคฺคธมฺโม  พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๕ 
๘  พระมหาเกษมณี   เตชปญฺโญ  ป.ธ.๙  เจ้าคณะอำเภอหว้านใหญ่  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ.๒๕๐๐ และต่อมาได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีด้วย เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๐  เป็นต้นมา
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2555,14:35   อ่าน 2524 ครั้ง

วัดป่าวิเวก หมู่ 8 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150 โทร.089-617- 5933

ทุกเรื่องราวในเว็บนี้ ทำด้วยจิตสาธารณะและเป็นกุศล

แสดงเจตนา

เรื่องและภาพรวบรวมมาจากอินเตอร์เน็ตที่เจ้าของไม่ได้สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ไว้
ข้าพเจ้าขออนุโมทนาในเจตนากุศลในการเผยแพร่ธรรมทานอย่างบริสุทธิ์ของท่านเหล่านั้น
หากข้อความใดหรือภาพใดมีผู้หวงห้าม ข้าพเจ้าขออภัยและขอบอกกล่าวว่า ไม่มีเจตนาลักขโมยของท่าน
เพียงนำมาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ผู้สนใจทั่วไป และมีเจตนาให้นำไปเผยแพร่ต่อได้
ขอขอบคุณ เรื่องและภาพจากอินเตอร์เน็ต

http://www.watpavivek.com/พบข้อบกพร่องปัญหาแจ้ง098 829 1544