ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องการสอบสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 
กำหนดการวันสอบธรรมศึกษา
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๖
------------------------------------------------------------------------------------- 


สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม 
กำหนดให้นักเรียนธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม
ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลา ดังนี้

ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก

วันอังคาร ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)


                                 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.  สอบวิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม 
                                 เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น.  สอบวิชา ธรรม 
                                 เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น.  สอบวิชา พุทธ 
                                 เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น.  สอบวิชา วินัย 
 
 
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2556,17:01   อ่าน 1312 ครั้ง