ข่าวประชาสัมพันธ์
ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐาน ณ วัดป่าวิเวก

กำหนดการ

พิธีอัญเชิญและสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ  เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง

พุทธชยันตี   ๒๖๐๐   แห่งการตรัสรู้

ณ  วัดป่าวิเวก   ตำบลหว้านใหญ่   อำเภอหว้านใหญ่   

จังหวัดมุกดาหาร

********************เวลา   ๑๔ . ๐๐ น.  -   อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ       ขึ้นสู่รถตกแต่งบุปผาชาติ

     แห่ไปรอบอำเภอหว้านใหญ่ตามเส้นทางที่กำหนดถึง

                                     ทางเข้าวัดป่าวิเวก

                                -   ข้าราชการ    แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันบริเวณ   สามแยก

                                     ทางเข้าวัด  จัดริ้วขบวนแห่อัญเชิญ  พระบรมสารีริกธาตุ

                                     เข้าสู่วัดป่าวิเวก  แห่อัญเชิญรอบพระอุโบสถ  ๓  รอบ

                                             -   ประธานพิธี  อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน                                                                      ณ  วิหารพระพุทธไสยาสน์   เพื่อประกอบพิธีสมโภช

            เวลา   ๑๖ . ๐๐  น.    -   ลงทะเบียนบวชชี  -  พราหมณ์

            เวลา   ๑๙ . ๐๐  น.    -   พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

            เวลา   ๒๐ . ๐๐  น.   -   พิธีสมโภช

         -   นายอำเภอหว้านใหญ่    ประธานพิธีเดินทางบริเวณงาน

         -   ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

         -   เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

         -   ประธานสงฆ์ให้ศีล

         -   ประธานพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีรับศีล

         -   เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร

         -   พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบ

         -   ประธานพิธีและแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

         -   พระสงฆ์อนุโมทนา

         -   ประธานในพิธีกรวดน้ำ  รับพร

         -   ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรม      สารีริกธาตุ                                 ประดิษฐาน        บุษษก และ ถวายเครื่องสักการะบูชา

         -   เสร็จพิธี

            เวลา  ๒๑ . ๐๐ น.        -   พิธีพุทธาภิเษกตลอดคืน

โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2556,13:37   อ่าน 1482 ครั้ง