โทรศัทพ์ติดต่อเจ้าอาวาส (จอ.) 
  089-6175933

    เลขานุการ จอ.
098 829 1544
เจ้าอาวาส

พระมหาเกษมณี เตชปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวก / เจ้าคณะอำเภอหว้านใหญ่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2012
ปรับปรุง 21/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 778843
Page Views 908994
แจ้งรายชื่อผู้ขอเข้าสอบ น.ธ. - ธ.ศ.
ติดต่อส่งทาง Email
รวมคลิปวีดีโอ
รวมคลิป
เสียงธรรมออนไลน์
เสียงธรรมวัดป่าวิเวก
รวมเสียงครูบาอาจารย์
รวมครูบาอาจารย์
ฟังเทศนา ธรรมะสอนใจ
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
คาถาบทสวดมนต์
บทสวดมนต์
เสียงสวดมนต์
เสียงสวดมนต์
สถานที่ปฎิบัติธรรม
40 สถานที่
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา
คำคมมงคล 38
มงคล 38 ประการ


พระไตรปิฏก
พระไตรปิฏก
มารยาทไทย
มารยาทไทย
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ
เวปสำนักงานแม่กองสนามหลวง
แม่กองบาลี
แม่กองธรรม

        
    
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๗ (อ่าน 1220) 09 มี.ค. 57
ประกาศ เรื่องการสอบสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1261) 30 ก.ย. 56
มอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาแก่นักเรียน สำนักเรียนวัดป่าวิเวก (อ่าน 1254) 24 ก.ย. 56
งานสืบสานประเพณีสรภัญญะ (อ่าน 1179) 24 ก.ย. 56
อบรมครู (อ่าน 1189) 27 ส.ค. 56
ภาพการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเลขานุการ (อ่าน 1416) 27 ส.ค. 56
ภาพในวันงาน พิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาการเปรียญ วัดนิคมเกษตร (อ่าน 1224) 27 ส.ค. 56
พิธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาส วัดพระศรีมหาโพธิ์ (อ่าน 2956) 18 ก.ค. 56
ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐาน ณ วัดป่าวิเวก (อ่าน 1427) 23 เม.ย. 56
โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชน ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 1521) 08 มี.ค. 56
รายนามผู้สอบ นักธรรมชั้นโทได้ จังหวัดมุกดาหาร ๒๕๕๕ (อ่าน 1466) 18 ก.พ. 56
พระมหา เกษมณี เตชปญฺโญ มอบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาและให้โอวาทแก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านขามป้อมและบ้านทร (อ่าน 1213) 10 พ.ย. 55
ภาพสอบ นักธรรมตรี พระภิกษุสามเณร วัดป่าวิเวก (อ่าน 1314) 07 พ.ย. 55
ภาพการประชุมคณะสงฆ์สังฆาธิการ (อ่าน 1265) 18 ต.ค. 55
พิธีมอบตราตั้ง เจ้าอาวาส วัดทรายทอง ตำบลบางทรายน้อย (อ่าน 1335) 06 ต.ค. 55
พิธีมอบ ตราตั้งเจ้าอาวาส วัดมโนภิรมย์ ตำบลชะโนด (อ่าน 1542) 16 ก.ย. 55
พระมหา เกษมณี เตชปญฺโญ มอบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาและให้โอวาทแก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ (อ่าน 1233) 02 ก.ย. 55

วัดป่าวิเวก หมู่ 8 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150 โทร.089-617- 5933

ทุกเรื่องราวในเว็บนี้ ทำด้วยจิตสาธารณะและเป็นกุศล

แสดงเจตนา

เรื่องและภาพรวบรวมมาจากอินเตอร์เน็ตที่เจ้าของไม่ได้สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ไว้
ข้าพเจ้าขออนุโมทนาในเจตนากุศลในการเผยแพร่ธรรมทานอย่างบริสุทธิ์ของท่านเหล่านั้น
หากข้อความใดหรือภาพใดมีผู้หวงห้าม ข้าพเจ้าขออภัยและขอบอกกล่าวว่า ไม่มีเจตนาลักขโมยของท่าน
เพียงนำมาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ผู้สนใจทั่วไป และมีเจตนาให้นำไปเผยแพร่ต่อได้
ขอขอบคุณ เรื่องและภาพจากอินเตอร์เน็ต

http://www.watpavivek.com/พบข้อบกพร่องปัญหาแจ้ง098 829 1544