ภาพกิจกรรม
ภาพ กิจกรรมพระภิกษุสงฆ์ ลงอุโบสถร่วมสังฆกรรม ฟังพระปฏิโมกข์ ณ วัดป่าวิเวก ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ และ กิจกรรกดที่ภาพเพื่อชม
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2557,12:58   อ่าน 1242 ครั้ง