ภาพกิจกรรม
ภาพงานปฏิบัติธรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๗ วัดป่าวิเวก
( จำนวน 0 รูป / ดู 220 ครั้ง )
ภาพ กิจกรรมพระภิกษุสงฆ์ ลงอุโบสถร่วมสังฆกรรม ฟังพระปฏิโมกข์ ณ วัดป่าวิเวก ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ และ กิจกรร
( จำนวน 0 รูป / ดู 1241 ครั้ง )
ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วัดป่าวิเวก วันที่ 10 กรกฏาคม 2557
( จำนวน 0 รูป / ดู 1629 ครั้ง )
ภาพงานสืบสานประเพณีสรภัญญะ
( จำนวน 0 รูป / ดู 1318 ครั้ง )
งานมุทิตาวันคล้ายวันเกิดพระราชมุกดาหารคณี (ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร)
( จำนวน 0 รูป / ดู 1814 ครั้ง )
ภาพกิจกรรมวันแม่ ตักบาตรพระสงฆ์อำเภอหว้านใหญ่
( จำนวน 20 รูป / ดู 1897 ครั้ง )
ลงอุโบสถ์ฟังพระปฎิโมกข์เข้าพรรษา
( จำนวน 0 รูป / ดู 1433 ครั้ง )
รับพระไตรปิฎก มายังวัดป่าวิเวก
( จำนวน 0 รูป / ดู 1244 ครั้ง )
พิธีสักการะพระเถระ
( จำนวน 0 รูป / ดู 1229 ครั้ง )
พิธีไหว้พระอุปฌาย์อาจารย์ และลงอุโบสถ
( จำนวน 10 รูป / ดู 1770 ครั้ง )