รวมหนังสืออ่าน 2
รวมหนังสืออ่าน 2
หนังสือธรรมะ + เสียงอ่าน (ต่อ)
เสียงอ่านหนังสือ "สันติวรบท"
(Download ไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน) 
ธมฺมวิตโกภิกขุ วัดเทพศิรินทราวาส 
หนทางอันประเสริฐสู่ความสงบ โดยชมรมกัลยาณธรรม 
ให้เสียงโดย พันโทธนกร เฟื้องฟุ้ง
แสงธรรมสู่โยนกนคร (Download pdf)
หนังสือ “แสงธรรมสู่โยนกนคร” โดยพระอาจารย์ทองสุข ฐิตสีโล (ลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) เนื้อหาเกี่ยวกับชีวประวัติของท่าน และวิธีการปฏิบัติวัปัสสนากรรมฐาน 
นางแก้วคู่บารมี (เสียงอ่านนิยาย) เรียบเรียงโดยอังคาร
(Download ไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน) 
เป็นเรื่องเล่าของคู่บารมีของเจ้าชายสิทธัตถะ ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ประกอบดนตรี)
หลวงปู่ฝากไว้ + เสียงอ่าน 
หนังสือ “หลวงปู่ฝากไว้” โดยหลวงปู่ดูลย์ 
(Download ไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน) (Download pdf)
อริยธรรม (Download pdf)
โดยหลวงพ่อจรัญ หนังสือเกี่ยวกับชีวประวัติหลวงพ่อจรัญ , วีรกรรมสมัยเด็กที่ทำกรรมต่าง ๆ ไว้และได้รับผลกรรมอย่างไรบ้าง และรวมเกร็ดคำสอนที่มีประโยชน์ในชีวิตของเรา ๆ ทุกคนอีกมากมาย
มุตโตทัย และชีวประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 
หนังสือ “มุตโตทัย” โดยหลวงปู่มั่น และชีวประวัติของหลวงปู่มั่น
(มีเสียงอ่าน "มุตโตทัย" แต่คนละเวอร์ชั่นกับหนังสือ ที่หน้าฟังธรรมของหลวงปู่มั่นนะครับ) 
(Download pdf)
หลวงปู่เล่าเรื่อง โดยหลวงปู่เหรียญ วราลาโภ 
(Download pdf)
จัดทำโดย ชมรมกัลยาณธรรม
ธรรมะรอบกองไฟ โดย ขวัญ เพียงหทัย
เป็นหนังสือที่รวบรวมหัวข้อธรรมะต่าง ๆ แล้วอธิบายความได้อย่างครบถ้วนเข้าใจ สร้างเสริมความรอบรู้ทางพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้น (จากเว็บเรื่อนธรรม)
(Download ไฟล์หนังสือ)
ศีลนำความสุขมาให้ (Download pdf)
โดย พระอาจารยสุรพจน์ สทฺธาธิโก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
ด้วยการนำเสนอให้เข้ากับกลุ่มเยาวชน โดยมีภาพการ์ตูนประกอบ เนื้อหาของหนังสือได้อธิบายในเรื่องทำไมเราต้องมีศีล อานิสงส์ของศีล ศีลห้ามีอะไรบ้าง มีคุณประโยชน์อย่างไร ศีลแปดต่างกับศีลห้าอย่างไร เมตตามาจากไหน และตอนสุดท้ายสรุปการปฏิบัติตนเพื่อความเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูง ลองเปิดเข้าไปอ่านได้ภายในเล่ม
การ์ตูนกระปุกออมสิน (Download pdf)
การ์ตูนสำหรับเด็ก เรื่อง "กระปุกออมสิน"
ธรรมะทะลุโลก (Download pdf)
หนังสือรวบรวมคำสอนของ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ฉบับพกพา อีกหนึ่งผลงานคุณภาพของ วัดป่าภูผาสูง
หลวงปู่ทา จารุธัมโม (Download ไฟล์ .zip)
หนังสือหลวงปู่ทา จารุธมฺโม พระอริยเจ้า ผู้มีธรรมงามพร้อม วัดถ้ำซับมืด อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย วัดป่าภูผาสูง
ความรักความร้าย
เรื่องนิยายรักอมตะครั้งพุทธกาล โดย อ.วศิน อินทสระ 
(Download ไฟล์เสียง) (ฟังเสียงอ่าน)
ธรรมะแห่งความดับทุกข์ 
ถอดเทปจากเทศนาธรรมของพระครูเกษมธรรมทัต 
เสียงอ่านโดย ทพญ. ธนาภรณ์ วงศ์แหลมทอง ไฟล์จากชมรมกัลยาธรรม 
(Download เสียงอ่าน) (ฟังเสียงอ่าน)
วิปัสสนาภูมิ (Download pdf)
หนังสือ “ วิปัสสนาภูมิ ” เล่มนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์ในการที่พุทธบริษัท ผู้จักดำเนินตามรอยบาทของพระศาสดา เพื่อก้าวพ้นจากสังสารวัฎฎ์ จะได้ใช้เป็นหลักในการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฎฐานสี่
มหาราชายอดกตัญญู (Download pdf)
หนังสือนี้คัดมาจากคำบรรยายของ พันเอกพิเศษทองคำ ศรีโยธิน ซึ่งบรรยายเรื่องพระในบ้าน ให้แก่ลูกโยคีที่ปฏิบัติธรรมที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย จากนั้นบริษัทโปรวิชั่นโดยคุณสมคิด ลวางกูร เห็นคุณค่า นำมาทำหนังสือ ... ส่วนหนึ่งที่กล่าวถึงพระจริยาวัตรอันน่าประทับใจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อสมเด็จพระราชชนนี้นั้น เป็นตอนหนึ่งเล็ก ๆ ในหนังสือดังกล่าว ซึ่งผู้มีความจงรักภักดีและเห็นคุณค่าของคุณธรรมในครอบครัว ได้ช่วยกันจัดเล่มใส่ภาพออกมาเป็น “ มหาราชายอดกตัญญู ” เล่มนี้
พระนางปฏาจาราภิกษุณี
เสียงอ่านประวัติพระนางปฏาจาราภิกษุณี สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะรับทุกข์มหันต์
(Download ไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน)
เสียงอ่านวิมุตติรัตนมาลี (พระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร ป.ธ. ๙))
มีตอนของ พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร และ สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี
วิธีตอบแทนพระคุณพ่อแม่
(Download PDF)
หยุดใจให้ไร้อยาก (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี) 
(Download pdf)
"หยุดใจให้ไร้อยาก" ฉบับพกพา ธรรมบรรยายชุดนี้ ท่านผู้มีจิตกุศลได้ถอดจากเทปธรรมบรรยายของหลวงพ่อ และได้รับการตีพิมพ์ซ้ำหลายครั้งแล้ว เพราะอ่านเข้าใจง่ายและมีสาระแห่งธรรมชัดเจน ในการแนะแนวทางการเจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ 
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ ศิษย์ต้นของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
(Download pdf)
หนังสือ หลวงปู่ศรี มหาวีโร 
(Download ไฟล์ .zip) 
หนังสือชีวประวัติหลวงปู่ศรี มหาวีโร ลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จัดทำโดยวัดป่าภูผาสูง
หนังสือ หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท 
(Download ไฟล์ .rar) 
หนังสือชีวประวัติหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท ศิษย์ก้นกุฏิของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ผู้ซึ่งได้รับฉายาว่า ผ้าขี้ริ้วห่อทอง จัดทำโดยวัดป่าภูผาสูง
ธรรมะเอกเขนก โดย ขวัญ เพียงหทัย 
(Download PDF) 
หนังสือรูปแบบนิทานธรรมะที่อ่านสบาย ๆ คล้ายชาดกต่าง ๆ เช่น เรื่องของพระเทวทัต, นางวิสาขา, พระมหาโมคคัลลานะ, อนาถปิณฑิกเศรษฐี เป็นต้น
นานาธรรม
(อ่านหน้าเว็บ) (Download ไฟล์)
เป็นธรรมะสั้น ๆ แบบหัวข้อย่อย ของพระอริยผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เอาไว้อ่านเพื่อเตือนสติได้อย่างดียิ่ง

สุขทุกข์อยู่ที่ใจ
(Download pdf)
โดย หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป วัดโพธ์สมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี (พระอริยเจ้าสายหลวงปู่มั่น)
ทรัพย์ภายใน
(Download pdf)
โดย หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป วัดโพธ์สมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี (พระอริยเจ้าสายหลวงปู่มั่น)
บทพิจารณา "ตายก่อนตาย"
(Download ไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน)
เป็นธรรมะที่เหมาะสำหรับการเผยแพร่ให้แก่ผู้ป่วย ที่มีเวลาเหลือไม่มากนัก รวมถึงเพื่อเป็นการไม่ประมาทในชีวิต แม้วันนี้เรายังแข็งแรงดีอยู่ก็ตาม
"ผู้รักดี มีความสุข" โดยหลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ 
(Download PDF) 
ธรรมวัชระเพื่ออยู่กันด้วยความรัก ไฟล์จากคุณอรวรรณ ใบมาก
ดุจวิถีนายช่างร้อยไม้ (Download ไฟล์ PDF)
โดย พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส
สุขสดชื่นแจ่มใส
(Download pdf)
โดย หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ไฟล์จากคุณอรวรรณ ใบมาก
"แม่" พระในบ้าน 
(Download pdf)
โดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ และ พระพุทธทาสภิกขุ ไฟล์จากคุณอรวรรณ ใบมาก
"พ่อ" พระในบ้าน 
(Download pdf)
โดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ และ พระพุทธทาสภิกขุ ไฟล์จากคุณอรวรรณ ใบมาก
ลูกไม่ดีแก้ที่พ่อแม่ พ่อแม่ไม่ดีแก้ที่ลูก
(Download ไฟล์ PDF)
โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม วัดอัมพวัน 
การ์ตูนเรื่อง "ตามรอบพระพุทธเจ้า"
(Download ไฟล์ PDF)
การ์ตูนสั้น ๆ ภาพ 4 สี สีสันสวยงาม 
"หนึ่งในร้อย"
(Download ไฟล์ PDF)
โดย ท่าน ว.วชิรเมธี (พระมหาวุฒิชัย) เป็นหนังสือที่กล่าวถึงเรื่องความกตัญญู 
เข้าซอยให้ถูก
(Download ไฟล์) 
รู้ซื่อ ๆ โดยหลวงพ่อคำเขียน (PDF) 
เด็กหญิงพิมพวดี 
ประสบการณ์ทางวิญญาณของคุณหมออาจินต์ บุณยเกตุ 
(Download ไฟล์เสียง + ฟังเสียงอ่าน)
รวมคำสอนพระอาจารย์ใหญ่สายพระป่า หลวงปู่มั่น
(Download pdf)
“รวมคำสอนหลวงพ่อจรัญ” 
(Download ไฟล์ .zip)
รวมคำสอนหลวงพ่อพุธ
(Download pdf)
ยังมีหนังสือของหลวงพ่อพุธเล่มอื่นอีก คลิ๊กที่นี่
รวมคำสอนหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
(Download pdf)
รวมคำสอนหลวงพ่อชา สุภัทโท
(Download pdf)
รวมคำสอนหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
(Download pdf)
รวมคำสอนหลวงปู่เหรียญ วราลาโภ
(Download pdf)
รวมคำสอนหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
(Download pdf)
รวมคำสอนหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
(Download pdf)
รวมคำสอนหลวงปู่สิม พุทธาจาโร
(Download pdf)
รวมคำสอนหลวงปู่ขาว อนาลโย
(Download pdf)
รวมคำสอนหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
(Download ไฟล์ zip)
รวมคำสอนหลวงปู่หล้า เขมปัตโต 
(Download ไฟล์ zip)
รวมคำสอนหลวงปู่บุดดา 
(Download ไฟล์ .zip)
รวมหนังสือคำสอนหลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
(Download pdf)
รวมสาระธรรมหลวงพ่อปัญญา จำนวน 24 กัณฑ์
(Download ไฟล์)
เสียงอ่านหนังสือพลังทิพย์ โดยอาจารย์พร รัตนสุวรรณ 
เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์ 
(Download ไฟล์เสียงแผ่นที่ 1) (Download ไฟล์เสียงแผ่นที่ 2) 
นิทานเวตาล (Download ไฟล์) 
นิทานเวตาล เป็นไฟล์แบบอ่านหน้าเว็บ (ต้องมีโปรแกรม internet explorer version 7 ขึ้นไ