โทรศัทพ์ติดต่อเจ้าอาวาส (จอ.) 
  089-6175933

    เลขานุการ จอ.
098 829 1544
เจ้าอาวาส

พระมหาเกษมณี เตชปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวก / เจ้าคณะอำเภอหว้านใหญ่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2012
ปรับปรุง 21/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 778811
Page Views 908962
แจ้งรายชื่อผู้ขอเข้าสอบ น.ธ. - ธ.ศ.
ติดต่อส่งทาง Email
รวมคลิปวีดีโอ
รวมคลิป
เสียงธรรมออนไลน์
เสียงธรรมวัดป่าวิเวก
รวมเสียงครูบาอาจารย์
รวมครูบาอาจารย์
ฟังเทศนา ธรรมะสอนใจ
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
คาถาบทสวดมนต์
บทสวดมนต์
เสียงสวดมนต์
เสียงสวดมนต์
สถานที่ปฎิบัติธรรม
40 สถานที่
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา
คำคมมงคล 38
มงคล 38 ประการ


พระไตรปิฏก
พระไตรปิฏก
มารยาทไทย
มารยาทไทย
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ
เวปสำนักงานแม่กองสนามหลวง
แม่กองบาลี
แม่กองธรรม

        
    
เสียงสวดมนต์
เสียงสวดมนต์

ชุด 1. เสียงสวดมนต์ และคาถา

ที่

ชื่อ

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ทำวัตรเช้า (วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก)

002

ทำวัตรเย็น (วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก)

003

บทสวดธรรมจักร

004

บทสวดธรรมจักร (แปล)

005

บทสวดพาหุง

006

พระคาถาชินบัญชร

007

พระคาถาชินบัญชร (แปล)

008

พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

009

พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (แปล)

010เมตตาพรหมวิหารภาวนา หรือ เมตตาใหญ่ โดย วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

011ธัมมะจักรกัปปะวัตตะนะสุตตัง + บทสวดถวายพรพระ โดย วัดอัมพวัน

012บทสวดทำวัตรเช้า โดย วัดอัมพวัน new

013บทสวดทำวัตรเย็น โดย วัดอัมพวันnew

    

ชุด 2. เสียงสวดมนต์ (แปล) สวนโมกขพลาราม 

ที่

ชื่อ

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

001

ทำวัตรเช้า - บทบูชาพระรัตนตรัย

002

ทำวัตรเช้า - บทพุทธาภิถุติง

003

ทำวัตรเช้า - บทธัมมาภิถุติง

004

ทำวัตรเช้า - บทสังฆาภิถุติง

005

ทำวัตรเช้า - บทรตนัตตยัปปณามคาถา

006

อดีตปัจจเวกขณปาฐะ

007

อริยอัฏฐังคิกมัคคปาฐะ

008

เขมาเขมสรณทีปิกคาถา

009

ภารสุตตคาถา

010

ภัทเทกรัตตคาถา

011

ปุพพภาคนมการ

012

ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ

013

รตนัตตยัปปณามคาถา, สังเวคปริกิตตนปาฐะ

014

สรณคมนปาฐะ

015

สัพพปัตติทานคาถา

016

ทวัตติงสาการปาฐะ

017

ธัมมคารวาทิคาถา

018

อัฏฐสิกขาปทปาฐะ

019

อริยธนคาถา

020

บทพิจารณาสังขาร

 

 

 

 


ชุด 3. มนต์พิธี

ที่

ชื่อ

ฟังออนไลน์

ดาวน์โหลด

คำอาราธนา

001

อาราธนาศีล 5 (1)

002

อาราธนาศีล 5 (2)

003

อาราธนาพระปริตร

004

อาราธนาธรรม

ถวายพรพระ

001

นโม

002

พุทธัง

003

อิติปิโส

004

พาหุง

005

มหาการุณิโก

006

ชะยันโต

007

ภะวะตุสัพ

งานมงคล

001

รับศีล 5

002

อาราธนาพระปริตร

003

นโมตัสสะ

004

พุทธังสะระนัง

005

โยจักขุมา

006

นโม อะระหะโต

007

อเสวะนา

อ่าน ครั้ง -->

วัดป่าวิเวก หมู่ 8 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150 โทร.089-617- 5933

ทุกเรื่องราวในเว็บนี้ ทำด้วยจิตสาธารณะและเป็นกุศล

แสดงเจตนา

เรื่องและภาพรวบรวมมาจากอินเตอร์เน็ตที่เจ้าของไม่ได้สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ไว้
ข้าพเจ้าขออนุโมทนาในเจตนากุศลในการเผยแพร่ธรรมทานอย่างบริสุทธิ์ของท่านเหล่านั้น
หากข้อความใดหรือภาพใดมีผู้หวงห้าม ข้าพเจ้าขออภัยและขอบอกกล่าวว่า ไม่มีเจตนาลักขโมยของท่าน
เพียงนำมาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ผู้สนใจทั่วไป และมีเจตนาให้นำไปเผยแพร่ต่อได้
ขอขอบคุณ เรื่องและภาพจากอินเตอร์เน็ต

http://www.watpavivek.com/พบข้อบกพร่องปัญหาแจ้ง098 829 1544